Ho'honáéšé'e tséhestoo'emanese oo

From Tsétsêhéstâhese Wikipedia
Jump to: navigation, search

Ho'honáéšé'e tséhestoo'emanese oo, "those who make laws in Montana."

Ho'honáéšé'e tséhestoo'emanese oo, 2003