Vóhko'xénéhe

From Tsétsêhéstâhese Wikipedia
(Redirected from Woqini)
Jump to navigation Jump to search

Vóhko'xénéhe / Woqini (c.1835-1868) Tsétsêhéstâhese-véhoname.

Woqini, 1868