Ma'háhko'e

From Tsétsêhéstâhese Wikipedia

Ma'háhko'e (vé'ho'énêstsestôtse: badger, Taxidea taxus) Pl: ma'hahkö'e; Alternate pl.: ma'hahkó'eo'o

Ma'háhko'e
Ma'háhko'e