Ma'xêheóvema'xemeno

From Tsétsêhéstâhese Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Grapefruits - whole-halved-segments.jpg

Ma'xêheóvema'xemeno (Citrus paradisi) na'éstse máhtáme.