Mo'ôhtávo'honáéva

From Tsétsêhéstâhese Wikipedia
Jump to: navigation, search

Mo'ôhtávo'honáéva (vé'ho'énêstsestôtse: Black Hills; Ho'óhomö'e: Pahá Sápa)

Mo'ôhtávo'honáéva, Ho'óhomo'éno