O'êhnémâhéó'o

From Tsétsêhéstâhese Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

O'êhnémâhéó'o (vé'ho'énêstsestôtse: toilet, bathroom, outhouse)

O'êhnémâhéó'o
O'êhnémâhéó'o