Tónovêšé'hóno

From Tsétsêhéstâhese Wikipedia
Jump to: navigation, search

Tónovêšé'hóno (vé'ho'énêstsestôtse: canvas, tarp; "thick-cloth")