Vétanovéo'hé'e

From Tsétsêhéstâhese Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Vétanovéo'hé'e

Vétanovéo'hé'e (vé'ho'énêstsestôtse: Tongue River), na'éstse ó'he'e.