Xaóenêhéstâhévo

From Tsétsêhéstâhese Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Onion on White.JPG

Xaóenêhéstâhévo, xaóemata'xevoto na'éstse máhtáme.